MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Missie en visie

Missie

Onze missie luidt: ‘Investeren in identiteit'​

Hierin komen twee woorden terug die we hier verduidelijken:

 • Investeren: We willen onze energie, krachten en tijd geven aan de kinderen bij ons op de scholen.
 • Identiteit: We verstaan onder identiteit het werken aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.

De reformatorische identiteit (‘smalle identiteit'): We willen kinderen leren leven met de normen en waarden die God ons in de Bijbel voorhoudt. Vanuit de liefde tot de twee grote geboden: God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf.


De totale identiteit (‘brede identiteit'): ieder kind heeft unieke talenten en gaven, met ons onderwijs willen we daar zo goed mogelijk op aansluiten.


Pedagogische visie

Vanuit onze identiteit en onze missie hanteren we de volgende pedagogische visie, samengevat in vijf punten. Deze visie is de norm voor het strategisch beleid voor de komende jaren.


 1. Kind in relatie tot God
  We willen kinderen leren dat Gods Woord het Kompas van ons leven moet zijn. In eerste plaats in geestelijke zin, maar ook voor de praktijk van alle dag is Zijn Woord gezaghebbend.
 2. Kind in relatie met zichzelf
  Wij bieden een omgeving waar kinderen niet alleen iets leren, maar zichzelf kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag.
 3. Kind in relatie met anderen
  Wij houden bewust rekening met verschillen tussen de kinderen en verwachten dat kinderen ook zelf rekening houden met verschillen tussen mensen.
 4. Kind in relatie met de maatschappij
  We vormen onze leerlingen en willen ze daarmee verwortelen in hun godsdienstige en culturele traditie, zodat zij leren te staan en te dienen in de maatschappij.
 5. Kind in relatie tot de leerstof
  We houden rekening met verschillen tussen leerlingen. Daarnaast vinden we het van groot belang dat alle leerlingen een op een vooraf bepaald niveau basiskennis verwerven bij op onze scholen. Ons onderwijs is op beide doelstellingen gericht: we gaan voor kwaliteit en voor diversiteit.
Schoutstraat 5
4336 HN Middelburg

T 0118 - 611270
E info@petrusimmensschool.nl