MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Inschrijfformulier

Als u uw kind wilt aanmelden voor onze basisschool verzoeken wij onderstaand inschrijfformulier en toestemmingsverklaring in te vullen.

 

Als u een eerste kind wilt aanmelden, wordt er eerst een toelatingsgesprek gehouden met de directeur. In regel vinden de toelatingsgesprekken in februari/maart plaats voor kinderen die het komende cursusjaar 4 jaar hopen te worden. Voor het aanvragen van een toelatingsgesprek kunt u per e-mail of telefonisch een afspraak maken.

 

 

Gezinnen die al kinderen op school hebben volstaan met het invullen van een inschrijfformulier en toestemmingsverklaring.

 

 

Het inschrijfformulier is hier te vinden:
Inschrijfformulier nieuwe leerling

 

 

De toestemmingsverklaring is hier te vinden:
Toestemmingsformulier

 

 

De toestemming kan op elk moment gewijzigd worden via de ouderapp Parro.
Beide formulieren (bij voorkeur) digitaal inleveren via info@petrusimmensschool.nl.

 

Schoutstraat 5
4336 HN Middelburg

T 0118 - 611270
E info@petrusimmensschool.nl