Schoolvakanties en -tijden

 

Schoolvakanties 

De ouders moeten bij de planning van hun vakanties met onder­staand vakantierooster reke­ning houden. Daar kan niet van afge­weken wor­den, behoudens bijzondere omstandigheden, zoals in de schoolgids beschreven. Voor alle data geldt D.V.

 

2019

Herfstvakantie 14 oktober - 18 oktober

Kerstvakantie 23 december - 3 januari

2020

Voorjaarsvakantie 24februari - 28 februari 

Meivakantie 20 april - 1 mei

Zomervakantie 13-07-2020 tot 21-08-2020

Schooljaar 2020-2021

Herfstvakantie 19-10-2020 tot 23-10-2020

Kerstvakantie 21-12-2020 tot 01-01-2021

Voorjaarsvakantie 15-02-2021 tot 19-02-2021

Meivakantie 26-04-2021 tot 07-05-2021

Zomervakantie 26-07-2021 tot 03-09-2021

Schooltijden

De schooltijden zijn voor alle kinderen gelijk.

  • De schooltijden zijn van 8.45-12.00 uur en 13.00-15.15 uur
  • Woensdag- en vrijdagmorgen werken we tot 12.15 uur

  • De morgenpauze voor de groepen 3 t/m 8 is van 10.15 - 10.30 uur

  • Op woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij

  • Op vrijdagmiddag zijn de groepen 0 t/m 4 vrij

  • Ongeveer eens per twee weken zijn ook de groepen 5 t/m 8 op vrijdagmiddag vrij