Schoolvakanties en -tijden

 

Schoolvakanties 

De ouders moeten bij de planning van hun vakanties met onder­staand vakantierooster reke­ning houden. Daar kan niet van afge­weken wor­den, behoudens bijzondere omstandigheden, zoals in de schoolgids beschreven. Voor alle data geldt D.V.

 

2019

Zomervakantie 6 juli t/m 14 augustus 

2019/2020

Herfstvakantie 11 oktober t/m 18 oktober 

Kerstvakantie 20 december t/m 03 januari 

Voorjaarsvakantie 21 februari t/m 28 februari 

Meivakantie 17 april t/m 01 mei 

Zomervakantie 10 juli t/m 

 

Schooltijden

De schooltijden zijn voor alle kinderen gelijk.

  • De schooltijden zijn van 8.45-12.00 uur en 13.00-15.15 uur
  • Woensdag- en vrijdagmorgen werken we tot 12.15 uur

  • De morgenpauze voor de groepen 3 t/m 8 is van 10.15 - 10.30 uur

  • Op woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij

  • Op vrijdagmiddag zijn de groepen 0 t/m 4 vrij

  • Ongeveer eens per twee weken zijn ook de groepen 5 t/m 8 op vrijdagmiddag vrij