Inschrijfformulier

Als u uw kind wilt aanmelden voor onze basisschool verzoeken wij onderstaand inschrijfformulier en toestemmingsverklaring in te vullen.

Als u een eerste kind wilt aanmelden, wordt er eerst een toelatingsgesprek gehouden met de directeur. In regel vinden de toelatingsgesprekken in februari/maart plaats voor kinderen die het komende cursusjaar 4 jaar hopen te worden. Voor het aanvragen van een toelatingsgesprek kunt u per e-mail of telefonisch een afspraak maken.

Gezinnen die al kinderen op school hebben volstaan met het invullen van een inschrijfformulier en toestemmingsverklaring.

Het inschrijfformulier is hier te vinden: 

Inschrijfformulier nieuwe leerling

De toestemmingsverklaring is hier te vinden:

Toestemmingsformulier

De toestemming kan op elk moment gewijzigd worden via de ouderapp Parro.

Beide formulieren (bij voorkeur) digitaal inleveren via het info@petrusimmensschool.nl